Postări

Se afișează postări din ianuarie, 2016

Donează 2% din impozitul pe venit pentru parohia Căuești

2 % din impozit - formular clic aici Ne ajutați fără să vă coste nimic!
         Dacă sunteți angajat este nevoie doar să depuneți formularul 230  cu datele parohiei Căuești la Direcția fiscala din localitatea dumneavoastră. Contul este RO08 CRCOX 24010 00002 76018 deschis la Banca Viitorul Iași iarCodul de Identificare fiscală: 18088600.          Veți ajuta activitatea social-filantropica a bisericii și pictarea acestui lăcaș de cult. Ce reprezinta 2%?          Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat Statului, conform Art. 57 alin. (4) si Art. 84 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea si completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 si aplicata prin Legea nr. 163/2005.          Astfel persoanele fizice pot sponsoriza entitatile nonprofit care functioneaza conform OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Cine dispune?          Dumneavoastra, contr…

Adresă sponsori - vă rog distribuiţi mai departe

Domnule/ Doamnă,         

               Subsemnatul Pr. Sârbu Bogdan-Eugen, paroh la Parohia “Duminica Tuturor Sfinților, din satul Căuești, com. Șcheia, jud. Iași, cu deosebit respect vă adresez rugămintea stăruitoare de a analiza posibilitatea acordării unui mic ajutor financiar sau material (cărămidă, ciment, balast, fier, nisip, lemn, parchet, gresie, faianță, pavele, etc), necesare continuării lucrărilor de construcție la Biserica cu hramul menționat mai sus și susținerii și finalizării proiectelor parohiei (amenajarea unui loc de joacă pentru copiii preșcolari în curtea Bisericii, construirea unui centru de zi pentru copiii defavorizați, etc) din satul Căuești, com. Șcheia, jud. Iași.
              Preot paroh Bogdan – Eugen Sârbu 
Eventualele donații se pot face fie prin mandat poștal pe adresa Parohia Căuești, sat Căuești, com. Șcheia, jud. Iași, fie direct în contul parohiei deschis la Banca Viitorul Iași. Cont bancar: RO08 CRCOX 24010 00002 76018