Doamne îţi mulţumim că îţi aduci aminte de noi, atunci când noi uităm de Tine! Îţi mulţumim că ne împărtăşeşti din iubirea Ta, atunci când noi nu mai avem iubire! Doamne îţi mulţumim că ne-ai creat; astfel ne arăţi cât de mult ne iubeşti şi cât de importanţi suntem pentru Tine! Ajută-ne să simţim pentru Tine, aşa cum simţi Tu pentru noi; să gândim la Tine, aşa cum Te gândeşti Tu la noi; să facem pentru Tine, măcar puţin din ce faci TU pentru noi!

26 noiembrie 2009

Acord de colaborare Grădiniţă - Biserică; Proiectul "Bucurie pentru suflet de copil"

         
          Am semnat astăzi protocolul de colaborare cu Grădiniţa "Bunavestire" a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei; nădăjduim ca obiectivele anticipate să fie atinse pe parcursul anului scolar 2009 - 2010, iar activităţile propuse să aibă rezultatele aşteptate. Doamne ajută-ne!
I.       DESCRIEREA  PROIECTULUI   
1.     Scop
Proiectul îşi propune implicarea activă a copiilor, a părinţilor şi a educatorilor din Grădiniţa „Buna Vestire”  în  activităţile comune cu membrii parohiei „Duminica Tuturor Sfinţilor”, dezvoltând în sufletele fiecărui participant sentimentul de într-ajutorare.
2.     Obiective
Urmărim, pentru toţi participanţii la Proiect:
O1 – să participe activ în acţiunile comune;
O2 – să simtă bucuria de a împărtăşi cu ceilalţi din bunurile sale;
O3 – să-şi dezvolte sentimentul de într-ajutorare şi colaborare;
O4 – să-şi dezvolte iubirea faţă de semeni;
3.     Grupul ţintă
-         copiii din Grădiniţa „Buna Vestire”, nr. 2 şi copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică din parohia „Duminica Tuturor Sfinţilor” din localitatea Căueşti, judeţul Iaşi
-         familiile acestor copii
4.     Resurse umane
-         preşcolari
-         şcolari
-         părinţi
-         educatori
-         preot paroh
-         actori ai teatrului „Aşchiuţă”
5.     Perioada de desfăşurare
-         an şcolar 2009 – 2010


25 noiembrie 2009

O mică bibliotecă s-a născut...Cu bucurie vă mărturisesc că în momentul în care am iniţiat formarea unei biblioteci parohiale, mai ales la îndemnul IPS Teofan, Părintele nostru, am simţit din plin ajutorul Bunului Dumnezeu. "Tatăl Meu până acum lucrează, şi Eu lucrez!"(Ioan 5,17)...am înţeles că trebuie să faci un pas către Dumnezeu, iar El face restul către tine. Am pornit la drum cu puţine cărţi, iar acum văd cum ele se înmulţesc, iar odată cu ele sper, şi numărul de cititori. Şi ca să vă dovedesc concret lucrarea Lui Dumnezeu pentru parohia noastră, cu privire la această dorinţă a noastră de a avea o bibliotecă, vă spun numai că, la scurt timp Grădiniţa "Bunavestire" a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, prin reprezentanţii ei, în speţă d-na directoare Oana Strugariu şi echipa dumneaei, au venit cu propunerea de a încheia un parteneriat grădiniţă-parohie, cu mai multe obiective vizând direct interesul copiilor de ambele părţi. În acest mic proiect s-a propus şi susţinerea micii noastre biblioteci parohiale. Iată deci, rezultatul pasului mic pe care noi l-am făcut spre Dumnezeu ... întoarcerea Sa cu braţele deschise către noi. Oare nu ne îmbrăţişează Hristos cel Răstignit, permanent atunci când ne aflăm în Biserica Sa? E suficient să privim crucea de pe catapetesmele (tâmplele) bisericilor şi Îl vom vedea un Hristos răstignit, cu braţele deschise, îmbrăţişând cu dragoste pe cei prezenţi în casa Sa! Simt cum Dumnezeu se propune zi de zi, aşteptând răspunsul nostru, confirmarea noastră, pentru că El "poate câte vrea, dar nu vrea uneori câte poate".
Doamne îţi mulţumim că îţi aduci aminte de noi, atunci când noi uităm de Tine! Îţi mulţumim că ne împărtăşeşti din iubirea Ta, atunci când noi nu mai avem iubire! Doamne îţi mulţumim că ne-ai creat; asta ne arată cât de mult ne iubeşti şi cât de importanţi suntem pentru Tine! Ajută-ne să simţim pentru Tine, aşa cum simţi Tu pentru noi!

13 noiembrie 2009

"Cartea te face "mare"! - DONEAZĂ O CARTE


De ceva vreme mi-am propus să înfiinţez o bibliotecă parohială; asta şi ca urmare a cererilor, modeste e adevărat la început, de cărţi cu conţinut teologic şi nu numai, din partea credincioşilor noştri. Am avut cereri şi din partea copiilor din parohie, lucru care m-a bucurat enorm, care au venit la mine, după Sf. Liturghie în general şi m-au rugat să le aduc cărţi - Mica Biblie, Biblia ilustrată, Vieţi de Sfinţi, Poveşti ortodoxe, etc. Resursele noastre, ale parohiei s-au rezumat până în prezent, la cărţile personale, pe care eu le-am pus la dispoziţia credincioşilor, excepţie făcând cărţile care ne vin pe bază de abonament de la Patriarhie sau de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei ("Candela Moldovei", etc). M-a impulsionat discursul I.P.S.TEOFAN, Părintele nostru cu privire la existenţa şi rolul deosebit pe care îl poate avea în timp "biblioteca parohială"; spunea Înalt Preasfinţia Sa că "o carte poate fi prelungirea prezenţei preotului în casa credinciosului (...) cartea pe care credinciosul o citeşte poate fi lucrătoare în locul preotului". Aşadar fac APEL, la bunăvoinţa tuturor celor care au cărţi în bibliotecilie lor, cărţi citite sau nu, care acum se "odihnesc" sub praf, cărţi care îşi pierd identitatea rătăcite pe un raft al unei biblioteci, cărţi care pot ajuta real pe cititorii lor. Ştiu cât de greu este pentru iubitorii de carte să se despartă de cel mai bun prieten al lor dintr-o anumită perioadă a vieţii lor... cu toate acestea sunt convins că a ţine o carte doar pentru tine este în ultimă instanţă o mică dovadă de egoism. Cartea trebuie citită şi dăruită, dată mai departe...pentru a aduce bucurie, cunoaştere în viaţa a cât mai multe persoane. Sunt persoane care au biblioteci uimitoare pe care şi le-au alcătuit de-a lungul timpului  doar pentru "a avea" cărţi şi nu neapărat pentru a le citi, şi care nu ezită să-şi etaleze "achiziţiile" ori de câte ori cineva le trece pragul, în încercarea mocnită de a demonstra că şi ei sunt "cineva", că au o personalitate aparte... astfel de persoane sunt un fel de anticari, de colecţionari... care nu împărtăşesc real "averea" lor, ci o ţin doar pentru ei. Sunt deasemenea persoane opuse celor de dinainte prezentate, care au biblioteci pline cu cărţi...dar au şi mulţi cititori, pentru că ei fie împrumută cărşile, fie le fac cadou, fie le donează în scopuri nobile. Fericiţi sunt aceştia pentru că nu "ţin lumina sub obroc". De la asfel de oameni aştept un semn de bunăvoinţă, o mişcare înspre celălalt cu ceva care practic nu îţi aparţine...o carte... carte nu e a ta, e a celui care a scris-o, a celui care o citeşte sau o va citi. Hârtia pe care e imprimat conţinutul unei cărţi poate fi proprietate personală, nu şi conţinutul ei. Aşadar dăruiţi o carte, care poate lăsa o urmă de tristeţe, pentru despărţire de ea, dar câştigaţi o comunitate, o societate poate mai "citită", cu principii mai stabile şi nobile.

Cei care doresc şi pot să facă un gest de dăruire pot lua legătura cu mine la tel: 0742094724 sau pe email: sarbu_bogdan_eugen@yahoo.com.

11 noiembrie 2009

Conferinţa preoţească a Protopopiatului Iaşi 2Am participat prin bunăvoinţa Bunului Dumnzeu în ziua de miercuri, 11 nov. 2009, la conferinţa anuală a protopopiatului nostru - Iaşi 2, care a avut loc la Centrul de Conferinţe „Providenţa“ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei sub prezidiul Înalt Preasfinţitului TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Tema conferinţei - „Bibliotecile parohiale, mijloc de misiune în parohii“ - a fost susţinută de pr. Matei Coruga de la Biserica „Sf. Vasile“ din Tătăraşi. Întrunirea preoţilor din Protopopiatul Iaşi 2 a fost precedată de Sfânta Liturghie, săvârşită de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei la biserica cu hramurile „Sf. Ap. Andrei“ şi „Sf. M. Mc. Mina“ din Iaşi. La finalul slujbei săvârşite în sfântul lăcaş ce adăposteşte o icoană făcătoare de minuni a Sfântului Mina, Înalt Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat înţelesurile duhovniceşti ale Evangheliei citite în cadrul Sfintei Liturghii, punctând mesajul pe care aceasta îl transmite. „Pentru a-L avea pe Hristos ţintă, trebuie să-L mărturiseşti şi să nu te lepezi de Dânsul, adică să ai în duh de smerenie, curaj mărturisitor al adevărului şi al dreptei credinţe“, a spus IPS Teofan.

7 noiembrie 2009

Biserica Ortodoxă prâznuieşte mâine Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil


Sărbătoarea de mâine, informează cotidianul „Ziarul Lumina”, este închinată Sfinţilor Arhangheli şi, prin extensie, tuturor puterilor cereşti. Ne-am putea întreba de ce trebuie să-i serbăm pe îngeri. Îi serbăm pentru relaţia directă pe care o au cu Dumnezeu, model şi imbold pentru o aprofundare a relaţiei noastre cu El, îi cinstim pentru că ne ajută în drumul nostru către mântuire, îi avem în vedere pentru că ne comunică voia lui Dumnezeu, împărtăşindu-ne din darurile lor de cunoaştere şi tămăduire.
Dumnezeu, ca Duh absolut, ca Spirit pur, se revelează în modul cel mai adecvat naturilor spirituale din Univers. Iar acestea sunt doar două: omul şi îngerul. Primul este o natură duală, materie şi spirit, deci mult mai complex decât cel de-al doilea care este exclusiv fiinţă spirituală. Îngerul, aşadar, este mult mai aproape datorită constituţiei sale de Dumnezeu, poate participa mai repede şi direct la energiile dumnezeieşti ale fiinţei divine.
Dimensiunea şi varietatea lumii angelice dovedeşte fără echivoc bogăţia slavei, a înţelepciunii şi a bunătăţii divine care creează fără zgârcenie. Căci în Scriptură se vorbeşte de mii de miriade de îngeri, atât în Vechiul Testament, în cartea a IV-a a Regilor 6, 17, unde proorocul Elisei deschide ochii slujitorului pentru a vedea mulţimea oştirilor cereşti care apăra poporul iudeu („Tot muntele era plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei“), cât şi în Noul Testament, unde Hristos vorbeşte despre posibilitatea trimiterii a 12 legiuni de îngeri pentru a opri răstignirea Sa.
Sfântul Dionisie Areopagitul în cartea sa „Ierarhiile cereşti“ vorbeşte despre numărul îngerilor, astfel: „Sunt mii de mii sau zeci de mii de zeci de mii…, pentru noi de nenumărat. Căci sunt multe fericitele oştiri ale minţilor mai presus de lume, depăşind raţiunea debilă şi contractată a numerelor noastre, fiind definibile cognoscibil numai de înţelegerea şi cunoaşterea lor cerească şi mai presus de ceruri, dăruită lor cu îmbelşugare de înţelepciunea creatoare şi infinit cunoscătoare a Dumnezeirii-origine“. „Modelându-se spiritual spre imitarea lui Dumnezeu şi privind spre ceea ce e propriu lui Dumnezeu în chip supralumesc şi dorind să dea minţii lor un chip asemănător, ele se bucură de participări mai îmbelşugate la Acela, fiind nemijlocit lângă El şi tinzând pururi în sus, susţinute continuu de iubirea dumnezeiască şi neclintită şi primind iluminările primordiale în chip nematerial; toată viaţa lor este înţelegătoare.
Dumnezeu între multele Sale nume din Scriptură are şi titulatura de Dumnezeul puterilor. Puterile constituie una din cele nouă cete îngereşti (Serafimi, Heruvimi, Scaune sau Tronuri, Domnii, Puteri, Stăpânii, Începătorii, Arhagheli, Îngeri) care stau în jurul tronului dumnezeiesc aducând laudă Celui Preaînalt. Numirea aceasta ne atrage atenţia că făpturile spirituale sunt puternice, că au putere. Ne aducem aminte de îngerul cu sabie de foc care după căderea omului stătea la intrarea în Eden, iar omul nu a mai putut reintra de unde plecase. Acest înger cu spadă de foc, care în Acatistul închinat puterilor cereşti este supranumit slujitorul Legii, este Sfântul Mihail. Apoi îngerul care s-a luptat cu Iacov la pârâul Iaboc arată din nou puterea fiinţelor cereşti bune, care sunt net superioare atât în lupta cu omul, cât şi în războiul cu duhurile cele rele ale întunericului. În epistola Sfântului Apostol Iuda la versetul 9 este scris: „Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului certându-se pe trupul lui Moise, nu a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: Să te certe pe tine Domnul!“.
În privinţa momentului apariţiei lumii nevăzute a îngerilor, Sfânta Scriptură nu oferă decât o singură referinţă, în cartea lui Iov 38, 7, unde spune că atunci „când s-au făcut stelele, lăudatu-M-au cu glas mare toţi îngerii Mei“.
Îngerii ajută pe oameni în urcuşul şi progresul lor în cunoaşterea lui Dumnezeu, dar şi în întărirea spirituală de care ei au nevoie. Teologia îngerului păzitor, afirmă Andrei Pleşu în cursul său „Despre îngeri“, este cuprinsă integral în textul rugăciunii din Ceaslov. Din aceasta rezultă că fiecare creştin are un înger păzitor, apoi că el nu ne aparţine, ci ne este dat de Creatorul lumii şi că funcţiile îngerului păzitor sunt în general patru: el ne este învăţător, luminându-ne şi oferind un spor de cunoaştere. A doua sarcină a îngerului este cea de protector, el ne fereşte de toate relele, apoi cea de sfătuitor, de îndemnător spre fapte bune, propunând criterii ale acţiunii îndreptăţite. Ultima funcţie a îngerului păzitor este aceea de călăuză mistică, care ne arată calea mântuirii. Funcţia generică a îngerului este orientarea cea bună a oamenilor. Orientare în plan cognitiv, pragmatic. Moral şi soteriologic.
Tot Andrei Pleşu subliniază în cartea sa că între om şi înger e o străveche, originară, rudenie. Au convieţuit într-o atemporală fraternitate în rai, înainte de cădere, şi se vor regăsi în aceeaşi condiţie la sfârşitul timpului. Omul şi îngerul său conlucrează sub acelaşi „jug“. În iubirea îngerilor pentru oameni se oglindeşte iubirea Tatălui faţă de creaţia Sa văzută.
În Legea cea Veche, ca şi în Noul Testament de altfel, îngerii ne apar ca ambasadori, ca trimişi ai lui Dumnezeu; ei transmit poruncile Lui, comunică înţelegerea lor, precum şi harul Lui; uneori execută sau duc la îndeplinire judecăţile Lui. În Vechiul Testament, lui Agar, îngerul i-a poruncit să se întoarcă la stăpâna sa şi să se smerească sub mâna ei. Lui Lot, îngerii vizitatori i-au poruncit să iasă din oraşul care urma să dispară. Un înger îl invită pe Ghedeon să elibereze pe Israel de madianiţi. Tot un înger îl îndeamnă pe Ilie să meargă în întâmpinarea trimişilor regelui Samariei. Că Legea a fost dată poporului lui Israel prin intermediul îngerilor era nu doar convingerea Sfântului Ştefan şi a Sfântului Pavel, ci de asemenea şi a evreilor din vechime.
Rolul îngerilor poate fi prezentat astfel: ei formează oastea lui Dumnezeu, ei sunt trimişii Lui şi colaboratorii Providenţei divine. Dumnezeu ne apare în Sfânta Scriptură înconjurat de nenumăraţi îngeri care formează oastea Sa, sfatul Său, tronul Său. Duhurile cereşti adoră pe Creatorul lor, ele Îl slăvesc neîncetat, fiind prin excelenţă fiinţe doxologice. Mai mulţi autori mistici au scris despre existenţa a nouă cete de îngeri care înconjoară pe Domnul Slavei. Aceştia sunt asemenea unor oglinzi vii care reflectă, fiecare în mod deosebit, perfecţiunea divină. Cel veşnic apare în Biblie ca înconjurat de mii şi mii de îngeri. În Noul Testament, Naşterea lui Mesia, şi nu doar aceasta, a fost precedată de apariţia îngerilor care anunţă evenimentul respectiv.
Aşa se întâmplă şi la Buna Vestire, unde este trimis un arhanghel pe nume Gavriil, adică un conducător al oastei cereşti, pentru a vesti Mariei că dintr-ânsa se va naşte Mântuitorul lumii. Apoi chiar la Betleem, pe câmpul unde ciobanii îşi păşteau oile, îngerii se arată cântând imne de slavă. După aceea, mai târziu, când Iisus este ispitit în Muntele Quarantaniei, în urma victoriei repurtate asupra demonului, îngerii se apropie de Iisus şi Îi slujesc. Legiuni de duhuri slujitoare nu aşteaptă decât un semn pentru a interveni în apărarea lui Hristos contra soldaţilor care îl chinuiesc. Un înger răstoarnă piatră de deasupra mormântului pentru a deschide calea plină de slavă a Biruitorului morţii. În Noul Testament citim că un înger porunceşte dreptului Iosif să o ia pe Maria cu el pentru a pleca mai departe în Egipt. Femeilor mironosiţe li se arată un înger care le presează să meargă vestind Apostolilor Învierea. Uneori aceşti binefăcători ai oamenilor sunt trimişi de Dumnezeu pentru a pedepsi pe cei care se împotrivesc Lui. Egiptenii, israeliţii revoltaţi, asirienii, idolatrii din Ierusalim sunt rând pe rând victime ale zelului lor slujitor. Ca zi din săptămână consacrată îngerilor a fost rânduită încă din secolul al XV-lea lunea.

sursa: www.basilica.ro
sursa imaginii: http://www.schituldarvari.ro/index.php?page=galerie_foto&cat=interior

COMUNICAT DE PRESĂ: BISERICA SE ROAGĂ PENTRU SĂNĂTATE ŞI PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR

Având în vedere creşterea rapidă a numărului de îmbolnăviri prin diferite tipuri de gripă, Patriarhia Română îndeamnă ierarhii şi clerul de la bisericile de mir şi mănăstiri ca, împreună cu credincioşii mireni, în timpul sfintelor slujbe, să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru sănătate, ocrotirea şi izbăvirea de boală, pace, linişte şi iertare de păcate, conform îndrumărilor din Liturghier (Adunare de cereri la diferite trebuinţe din viaţa omului).

În acelaşi timp, în conformitate cu Protocolul de cooperare privind parteneriatul pentru asistenţă medicală şi spirituală, încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii Publice în luna iulie 2008, recomandările medicilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin diferite tipuri de gripă – transmise de către Patriarhia Română centrelor eparhiale – trebuie popularizate de preoţii Bisericii Ortodoxe Române în rândul credincioşilor, pentru a proteja şi cultiva sănătatea tuturor cetăţenilor.

De asemenea, recomandările medicale privind prevenirea îmbolnăvirilor de gripă vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice prin emisiuni şi articole informative de către Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române prin Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS, publicaţiile LUMINA, Agenţia de ştiri BASILICA şi pagina de internet www.patriarhia.ro.


RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR PRIN GRIPĂ

MĂSURI GENERALE

Deoarece gripa se transmite de la om la om la om atât pe cale aeriană (vorbit, strănut, tuse) cât şi prin contactul direct cu bolnavul sau diferitele obiecte personale ale bolnavului, contaminate cu secreţiile sale nazofaringiene, pentru a se evita îmbolnăvirea vă recomandăm respectarea următoarelor măsuri:

Nasul şi gura vor fi acoperite cu batista personală în timpul strănutului sau al tuşitului. Batistele personale nu se împrumută;
Mâna nu va fi dusă la ochi sau la gură decât după ce a fost spălată cu apă şi săpun;
Se vor evita pe cât posibil aglomeraţiile;
Se va evita contactul apropiat cu persoane care prezintă semne clinice evidente de afecţiuni acute respiratorii (febră, tuse, strănut, ochii congestionaţi etc.);
Persoanele care prezintă simptome asemănătoare gripei se vor izola de restul familiei şi se vor prezenta la medicul de familie pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI PENTRU A PREVENI CONTAMINAREA CU GRIPĂ:

Acoperiţi-vă nasul şi gura cu batista personală în timpul strănutului sau al tuşitului. Nu împrumutaţi batistele personale.
Nu duceţi mâna la ochi sau la gură decât după ce a fost spălată cu apă şi săpun;
Evitaţi pe cât posibil aglomeraţiile;
Evitaţi contactul apropiat cu persoane care prezintă semne clinice evidente de afecţiuni acute respiratorii (febră, tuse, strănut, ochii congestionaţi etc.);
Persoanele care prezintă simptome asemănătoare gripei trebuie izolate de restul familiei şi se vor prezenta la medicul de familie pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.

Dacă aveţi febră şi semne de infecţie respiratorie (tuse, dureri de cap, greutate la respiraţie, dureri musculare), prezentaţi-vă de urgenţă la medicul de familie, iar în lipsa acestuia la un spital de boli infecţioase.

SFATURI PENTRU PREVENIREA GRIPEI

PĂSTREAZĂ MÂINILE CURATE, spală-le în mod regulat - în special înainte de mâncare sau prepararea hranei. E obligatorie clătirea cu apă curgătoare curată.
ŞTERGE-ŢI MÂINILE DUPĂ SPĂLARE; Mâinile umede au mai multe şanse pentru răspândirea microbilor.
TINE MÂINILE DEPARTE DE FAŢĂ; în cazul în care cineva strănută, după care deschide uşa, următoarea persoană atingând mânerul, va intra în contact direct cu virusul. Deci, nu atinge ochii, nasul sau gura până la spălarea mâinilor.
PENTRU STRĂNUT FOLOSEŞTE O BATISTĂ; În timpul strănutului, se acoperă gura şi nasul. Foloseşte batiste de o singură folosinţă.
PĂSTREAZĂ SUPRAFEŢELE CURATE; soluţiile speciale pentru spălat funcţionează excelent, distrugând microbii.
DESCHIDE FEREASTRA; umiditatea şi aerul curat pot fi benefice, dar aceşti factori nu sunt încă pe deplin testaţi împotriva virusului gripei porcine. Una din cele mai eficiente căi de a purifica aerul şi a dilua virusul este pur şi simplu deschiderea unei ferestre.
AI GRIJĂ DE TINE; Propriul sistem imunitar al organismului oferă cea mai bună protecţie faţă de boală. O alimentaţie bună şi variată, exerciţii regulate sunt cele mai bune moduri de a rămâne sănătos şi de a evita boala. În plus, dacă totuşi ai cedat în faţa gripei porcine, starea bună de sănătate îţi va ajuta să treci peste boală fără multe complicaţii.

MASURI CARE SE POT LUA PENTRU PREVENIREA GRIPEI:
Spălaţi-vă pe mâini cât mai des, la intervale regulate, de preferinţă cu săpun lichid. Săpunurile cu alcool sunt cele mai indicate pentru a se evita răspândirea infecţiei. Purtaţi la dvs tot timpul un gel dezinfectant cu care să vă daţi pe mâini atunci când nu aveţi acces la apă şi săpun.
Dacă strănutaţi sau tuşiţi şi puneţi mâna la nas sau la gură, mâinile trebuiesc spălate obligatoriu. Până atunci, nu vă atingeţi ochii şi nasul şi nu daţi mâna cu alţi oameni, pentru că virusul se transmite şi 'din mână în mână'. Este indicat de asemenea să aveţi un spray dezinfectant cu care să vă stropiţi hainele înainte de a intra în casă sau la locul de muncă.
Faceţi baie de doua ori pe zi şi menţineţi-vă curate casa şi locul de muncă, astfel încât mediul înconjurător să nu fie propice pentru dezvoltarea bacteriilor. Folosiţi dezinfectant la curăţenie, pentru a distruge germenii.
Învăţaţi-i pe copii regulile de igienă, pentru că aceştia reprezintă o categorie cu riscuri mari de a contacta gripa porcină.
Folosiţi măştile în locuri publice şi mai ales în mijloacele de transport în comun. Acesta este cel mai bun mijloc de a vă feri de gripă, pentru că masca acţionează ca o barieră în calea virusului.
Beţi doar apă fiartă şi răcită, pentru a evita intrarea microorganismelor în corpul dvs.
Ar fi bine să evitaţi toaletele publice, deoarece mulţi oameni au obiceiul de a scuipa în toaletă şi astfel gripa porcină se poate răspândi.
Dacă nu vă simţiţi bine din alte cauze, ar fi de preferat să staţi acasă, pentru că atunci când sunteţi bolnavi, imunitatea e mai scăzută şi aveţi şanse mai mari să contactaţi boala.
Pentru cei foarte stresaţi, studiile sugerează ca fiind benefic consumul de vitamina C pe tot parcursul sezonului rece.
Adoptaţi o dietă echilibrată, nu consumaţi zahar si dormiţi suficient pentru a vă menţine sistemul imunitar într-o forma bună. Când sunteţi odihniţi, puteţi lupta mai bine cu boala.

ATENŢIE:
Simptomele infecţiei cu gripa porcina la oameni sunt similare cu simptomele gripei sezoniere;
Simptomele gripei sezoniere: febra de la 39 în sus, tuse, secreţii nazale apoase, dureri în gat;
Simptomele gripei porcine:
- Primele simptome: tuse seaca, secreţii nazale apoase, jena in gat, febra între 37,5-38,5.
- Principalele simptome sunt: febra (peste 38ºC), oboseala, inapetenţa, tuse, durere in gat; unele persoane infectate cu gripa porcina au prezentat stări de voma si diaree.

CARE ESTE DIFERENŢA ÎNTRE GRIPA SEZONIERĂ, GRIPA AVIARĂ, GRIPA PORCINĂ ŞI GRIPA PANDEMICĂ

Gripa sezonieră este cauzată de virusuri gripale care sunt adaptate să se răspândească în populaţia umană (gripa umană). Oamenii prezintă imunitate naturală la tulpinile care se află în circulaţie, şi această imunitate poate fi crescută în urma vaccinării cu vaccin gripal sezonier.

Gripa aviară este cauzată de virusuri gripale adaptate pentru infecţia la păsări. În mod similar gripa porcină este cauzată de virusuri gripale adaptate pentru infecţia la porci. Toate aceste îmbolnăviri prezintă aceleaşi simptome la gazdele lor. Uneori, oamenii şi animalele pot schimba între ele tulpini de virus gripal, cum ar fi persoane infectate cu virus gripal aviar sau porcin, în mod uzual după contact direct cu animalele bolnave.

Amestecarea virusurilor gripale umane şi animale poate duce la dezvoltarea unui virus gripal schimbat care are abilitatea de a infecta şi a se transmite la oameni. În acest caz, oamenii pot să nu aibă deloc imunitate faţă de acest virus nou.

Gripa pandemică este definită ca fiind apariţia unui nou virus gripal care se răspândeşte cu uşurinţă la oameni. Când apare acest nou virus, oamenii nu au imunitate naturală pentru a fi protejaţi împotriva lui. Ca urmare, există riscul ca aceste virusuri gripale noi să determine apariţia unei pandemii de gripă daca virusul se transmite cu uşurinţă de la om la om.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române www.basilica.ro

COMUNICAT DE PRESĂ: Este uşor de denigrat, dar mai greu de îndreptat!

De mai multă vreme, constatăm că unele trusturi media desfăşoară o campanie concertată împotriva Bisericii Ortodoxe Române, manifestată fie prin mediatizarea obsesivă a unor cazuri de imoralitate a clerului de mir sau a celui monahal, fie prin reproşul permanent că Biserica Ortodoxă Română ar primi prea mulţi bani de la bugetul de Stat, ignorându-se, în mod deliberat, că majoritatea contribuabililor sunt de confesiune ortodoxă, iar clerul ortodox aduce cea mai mare contribuţie cultural-spirituală şi social-filantropică la viaţa comunităţii locale.

În mare măsură, considerăm că aceste trusturi de presă - adesea conduse din străinătate -nu informează opinia publică românească în mod corect, ci tendenţios, punând accentul doar pe ceea ce este senzaţional şi scandalos. Din nefericire, fiind preocupate exclusiv de audienţă şi profit, acestea trec cu vedere presiunea psihică-morală la care este supusă majoritatea creştinilor ortodocşi din ţară, inclusiv mănăstirile, schiturile şi parohiile, prin promovarea în presa scrisă, filme şi internet, a pornografiei, prostituţiei, libertinajului şi prin relativizarea principiilor morale creştine privind familia.

Din cauza secularizării şi a migraţiei, numărul vocaţiilor monahale a scăzut îngrijorător în ultimii ani, iar menţinerea vieţii spirituale şi a disciplinei monahale necesită eforturi sporite şi se află mai intens în atenţia centrelor eparhiale din ţară. În acest sens, cazurile de indisciplină a clerului de mir şi a celui monahal se află deja în atenţia instanţelor de judecată bisericeşti, care analizează fiecare situaţie în parte şi iau măsurile disciplinare (statutare) care se impun.

Cu privire la cazul apărut în cotidianul Libertatea de astăzi, 2 noiembrie 2009, precizăm faptul că persoana în cauză, victimă a unor persoane interesate de câştig, a solicitat încă din luna august 2009 retragerea din rândul monahilor, solicitare care a fost atunci aprobată, în baza libertăţii de conştiinţă.

Deja, Arhiepiscopia Bucureştilor intensifică măsurile pentru sporirea vieţii duhovniceşti şi întărirea disciplinei monahale, inclusiv în ceea ce priveşte comunitatea slujitorilor monahi de la catedrale, care vor avea obligaţia de a se conforma unui program de mănăstire foarte strict.

Mai precizăm că, într-o societate preocupată de câştig material imediat şi cu orice preţ (şantaj şi presiuni de tot felul), în care nu mai contează mult valorile spirituale, formarea duhovnicească a tinerilor clerici şi mireni presupune o lucrare pastorală permanentă, mai atentă şi mai intensă a Bisericii pentru formarea caracterelor, nu doar măsuri administrative şi disciplinare.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE 
www.basilica.ro

Aici puteti vedea toate imaginile de pe acest blog

ESTE INTERZISA COPIEREA SAU REPRODUCEREA PARTIAL SAU TOTAL A CONTINUTULUI ACESTUI BLOG FARA ACORDUL AUTORULUI DE DREPT! Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

View My Stats